La leishmània en les nostres mascotes

2019-03-17

Els vectors artròpodes com les paparres i les puces figuren entre les màximes preocupacions dels amos de mascotes, especialment quan irrompen les temperatures elevades. Potser un dels agents infecciosos més preocupants és un insecte anomenat flebòtom, el causant de la leishmaniosi, una malaltia que pot provocar la mort del teu gos.

Com es produeix el contagi de la leishmània en mascotes?

Quan les femelles d'aquest insecte piquen a un animal infectat comença el cicle. Si aquest insecte pica a un altre gos, aquest es contagiarà d'una malaltia sistèmica. Això vol dir que el dany es pot propagar pel seu organisme afectant nombrosos òrgans de l'animal. Lamentablement, parlem d'una patologia estesa a Espanya, amb el que els casos no són aïllats. A més, en els mesos de calor el risc de contagi augmenta amb la qual cosa has de prestar especial atenció en aquesta època. 

Una malaltia perillosa per a la teva mascota

La leishmaniosi pot afectar qualsevol classe de gos, si bé és cert que algunes mascotes són menys propenses a contagiar-se. A l'extrem oposat hi ha aquells animals amb més tendència a desenvolupar la malaltia, com és el cas de races com a pastors alemanys o bòxers, així com els mascles, més propensos que les femelles. Encara que de vegades es desenvolupa de manera lleu, hi ha molts casos en què l'afectació de la malaltia és molt greu, arribant a causar la mort de l'animal.

Principals símptomes de la leishmaniosi en gossos i gats

Presta atenció a l'aspecte i comportament de la teva mascota, ja que alguns símptomes d'aquesta malaltia són evidents: pèrdua de pes, atròfia muscular, caiguda del pèl i excés de caspa, febre, mal alè, coixesa, cansament excessiu, vòmits, lesions oculars i en la pell, úlceres o sagnat de nas. Aquests símptomes són els més freqüents en un 80 per cent de les mascotes afectades.


Un diagnòstic precoç és clau 

És important acudir al veterinari de manera habitual per detectar la malaltia, ja que no sempre hi ha manifestacions visibles. Els serveis veterinaris de Centre Veterinari Les Torres inclouen unes proves diagnòstiques per determinar ràpidament si el teu gos està infectat i, si és així, en quina fase es troba.

L'anàlisi de sang i orina és el primer pas, a més de la prova IFI o ELISA de leishmània, i una citologia de medul·la òssia o limfonòdul i biòpsia de teixit. En cas positiu, un diagnòstic avançat ens permet aplicar el tractament farmacològic més adequat que acompanyem amb totes les necessitats nutricionals que requereixi el teu gos (antioxidants i proteïna).

A més, el teu animal de companyia necessitarà un control periòdic i revisions, la primera al mes de complir-se l'aplicació del tractament.

Mesures preventives contra la leishmaniosi canina

Les revisions són fonamentals per protegir al teu gos d'aquests paràsits. És el millor mètode preventiu. D'altra banda, la vacuna no és infal·lible al complet, però farà més fort al teu animal de companyia si arriba a infectar-se. A més, per incrementar la seva protecció, comptem amb els collarets i pipetes dissenyats per a aquests casos. Recorda també que és important evitar que la teva mascota dormi a l'exterior, ja que els insectes també tenen hàbits nocturns.


Contacta amb el nostre centre veterinari de Rubí Les Torres per informar-te i protegir al teu gos contra la leishmània.